Med vilken metod ska säkerhetsmärkningen sättas på styckförpackningen?

Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp av någon av de metoder som anges i artikel 5 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576, dvs. man kan välja någon av följande metoder:

  1. fastsättning
  2. tryckning
  3. en kombination av fastsättning och tryckning.