Ska industrin finansiera allt själva?

Ja, tillverkare och importörer ansvarar för att styckförpackningar till tobaksvaror förses med säkerhetsmärkning.