Vad innehåller föreskriften om säkerhetsmärkning?

Föreskriften innehåller bestämmelser om vilka äkthetsdetaljer som ett säkerhetsmärke ska bestå av och med vilka metoder säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningarna med tobaksvaror.

Föreskriften finns att läsa på vår webbplats: Föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror