När kan vi börja anpassa våra system för identifieringskoder och identitetsmärkningar mm?

Utformningen av identifieringskoder och identitetsmärkningar är en del av upphandlingsunderlaget och kan inte fastställas innan id-utfärdaren som ska utfärda dessa är på plats. Det är id-utfärdaren som fastställer formatet för koderna inom givna ramar. Myndigheten återkommer med mer information så snart det är möjligt.