Om något händer med antimanipulationsverktyget, hur lång inställelsetid har den operatör som ska säkerställa driften av denna?

Detta ligger hos tillverkaren/importören att reglera med den oberoende tredje part som anlitas för att installera detta verktyg. Den anlitade parten ska lämna ett intyg till Folkhälsomyndigheten om att det installerade verktyget uppfyller kravet i genomförandeförordningen, se artikel 7.2 genomförandeförordningen 2018/574 och 6 c § tobaksförordningen (2016:354). Se även under rubriken "Anti tampering device" på Kommissionens webbplats.