Kan vi tillfälligt beställa unika identitetsmärkningar från ID-utfärdaren i produktionslandet i väntan på att den svenska ID-utfärdaren kommer i drift?

Av 6 b § tobaksförordningen framgår det att det är 4.1 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 som gäller för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden. Det innebär att det är den svenska id-utfärdaren som är behörig utfärdare av unika identitetsmärkningar för de tobaksvaror som ska släppas på den svenska marknaden.

Därför är det är inte möjligt att använda en id-utfärdare som är utsedd av annan medlemsstat för beställning av UID för märkning av styckförpackningar avsedda för den svenska marknaden.