Vi har frågor kopplade till den sekundära databasen och undrar vart vi ska vända oss?

Kommissionen har genom upphandling utsett Dentsu Aegis Network Switzerland AG som leverantör av den sekundära databasen. Mer information om och från leverantören finns på EU-kommissionens webbplats.

Dentsu Aegis har även lagt upp en webbsida för ekonomiska aktörer.