Hur definieras begreppet ”maskin”?

Den definition som kommissionen och medlemsstaterna enats om är "maskin som används för förpackning av produkten".