Hur kommer id-utfärdaren att leverera identifieringskoder och identitetsmärkningar?

Alla koder kommer att levereras elektroniskt.