Hur länge måste uppgifter från antimanipulationsverktyget sparas?

Tillverkaren/importören ska säkerställa att de uppgifter som registreras av antimanipulationsverktyget förblir tillgängliga under nio månader efter registreringen (artikel 7.4 genomförandeförordningen 2018/574).