Kommer det att finnas föreskrifter om spårbarhet?

Myndigheten har bedömt att det i nuläget inte behöver föreskrivas något kopplat till spårbarhet. En föreskrift om säkerhetsmärkning har beslutats av myndigheten. Föreskriften träder i kraft den 20 maj 2019.