Måste alla tillverkare och importörer få installerat ett antimanipulationsverktyg?

Tillverkare och importörer av cigaretter och rulltobak måste ha ett antimanipulationsverktyg installerat senast den 20 maj 2019, med några undantag.

  • Om tillverkningsprocessen är helt manuell (ingen installation krävs).
  • Installationen ska vara gjord senast 20 maj 2020 om tillverkningsprocessen drivs av ekonomiska aktörer, eller i tillämpliga fall den företagsgrupp de tillhör, som under kalenderåret 2019 på unionsnivå hanterade färre än 120 miljoner unika identitetsmärkningar på stycknivå.
  • Installationen ska vara gjord senast 20 maj 2021 för tillverkningsprocesser som drivs av ekonomiska aktörer som definieras som små och medelstora företag.