Finns det möjlighet att buffra information vid störningar på den digitala infrastrukturen som påverkar produktionen?

Tillverkaren/importören avgör själv hur många unika id-märkningar som ska beställa från id-utfärdaren vid varje tillfälle. En unik id-märkning är "hållbar" i 6 månader från det att den mottas av beställaren. Vad som gäller för registrering och överföring av information om förflyttning av varor framgår av artikel 32 i genomförandeförordningen 2018/574. Tillverkare och importörer ansvarar för att sluta avtal med en oberoende tredje part avseende datalagring av sina transaktioner, se 10 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.