När kommer det att finnas en fungerande ID-utfärdare på plats?

Folkhälsomyndigheten har utsetts till svensk id-utfärdare, men har inte förutsättningar att kunna fungera som en sådan. Uppgiften kommer därför att överlämnas till en enskild aktör efter upphandling.

Upphandlingen av en id-utfärdare pågår. Det är osäkert när id-utfärdaren kan vara i drift eftersom det beror på hur upphandlingen går och hur lång tid den enskilde aktören behöver för att komma i drift.