När kommer vi att kunna ansöka om identifieringskoder och identitetsmärkningar?

Det går inte att ge exakt datum ännu för när det kommer att gå att ansöka om identifieringskoder och identitetsmärkningar. Detta beror på hur det går i upphandlingen och hur lång tid som id-utfärdaren behöver för förberedelser för att komma i drift.
Så fort det är möjligt kommer information om detta att läggas upp på vår webbsida.