Om den svenska processen blir försenad och aktörerna inte har möjlighet att uppfylla lagkraven – kommer Folkhälsomyndigheten att fatta beslut om föreläggande eller förbud mot aktörer som inte följer lagen under det första året?

Folkhälsomyndigheten har inte planerat att bedriva tillsyn under 2019 vad gäller de delar om spårbarhet och säkerhetsmärkning där det saknas juridiska förutsättningar för de ekonomiska aktörerna att efterleva regelverken.

I den tillsynsplan för 2019 som beslutats av myndigheten finns inga planerade tillsynsinsatser på spårbarhet- och säkerhetsmärkningsområdet. Däremot kommer arbetet fokusera på att fortsätta informera branschen om hur myndigheten arbetar inom ramen för sitt uppdrag. Myndigheten kan dock komma att bedriva tillsyn inom detta område om det kommer signaler om att det finns skäl för detta.