Kommer Sverige att tillämpa undantaget i genomförandeförordningen som gör att Sveriges ID-utfärdare ska nyttjas för varor som släpps ut på den svenska marknaden (i stället för ID-utfärdaren i tillverkningslandet)?

Ja, undantaget tillämpas.

Av 6 b § i tobaksförordningen följer att den svenska id-utfärdaren kommer att ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden. I kommissionens genomförandeförordning finns fler regler om vilket medlemslands id-utfärdare som är behörig att generera och utfärda identitetsmärkningar för tobaksvaror samt identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner.