Vad kan vi göra om Sverige inte har en fungerande ID-utfärdare på plats före den 20 maj 2019?

Just nu gör vi vårt bästa för att ha en id-utfärdare på plats till den 20 maj 2019. Som tidigare aviserats finns det dock en risk att den svenska id-utfärdaren inte kan leverera unika identitetsmärkningar från och med den 20 maj 2019. Det är inte heller möjligt för en tillverkare att använda en id-utfärdare som är utsedd av annan medlemsstat för tobaksvaror som ska sättas på den svenska marknaden. Det innebär att ansökan om unika identitetsmärkningar är möjlig först när Folkhälsomyndigheten avslutat upphandlingen och meddelat tilldelningsbeslut och den id-utfärdaren är i drift.

I kommissionens genomförandeförordning 2018/574 finns övergångsbestämmelser som medger att cigaretter och rulltobak även efter den 20 maj 2019 kan få omsättas inom EU fram till den 20 maj 2020 trots att de saknar unika identitetsmärkningar. Detta gäller om cigaretterna eller rulltobaken tillverkats i EU eller importerats till EU före den 20 maj 2019. Det innebär att cigaretter och rulltobak som tillverkas eller importeras från och med den 20 maj 2019 inte får omsättas om förpackningarna saknar unika identitetsmärkningar.