Vad händer i upphandlingen av en nationell id-utfärdare?

Upphandlingen är publicerad och sista anbudsdag var den 19 mars 2019. Tilldelningsbeslut i upphandling är fattat. Nu råder en tiodagarsfrist, därefter beräknas avtal kunna tecknas.