Vad kan vi som tobakstillverkare och importör göra innan en fungerande ID-utfärdare är på plats?

Tobakstillverkare och importörer kan vidta de åtgärder som faller på dem för att spårbarhetssystem ska komma i drift, som bland annat upprättande av primära databaser och säkerställa att information kan skickas till den sekundära databasen.