Vad kommer koderna att kosta?

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner ska utfärdas utan kostnad för beställaren.

Avgiften för unika identitetsmärkningar kan inte fastställas förrän upphandlingen av id-utfärdare är klar och avgifterna fastställts i en förordning beslutad av regeringen.