Vad menas med en helt manuell tillverkningsprocess?

Det som avses med en helt manuell tillverkningsprocess är att tillverkningen är gjord för hand, dvs. helt utan maskiner. Se undantag för installation av ett antimanipulationsverktyg i artikel 7.6 i genomförandeförordningen.