Varför behövs ett antimanipulationsverktyg?

Det behövs för att skydda processen med att säkerställa att den unika identitetsmärkningen anbringats korrekt och är läsbar. Se mer om antimanipulationsverktyg i Kommissionen genomförandeförordning (EU) 2018/574 artikel 7.