Varför har inte upphandlingen påbörjats tidigare?

Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser för att utse en nationell id-utfärdare, men det är först nu som lagstöd för att lämna över uppgiften till en enskild börjar komma på plats. Avtal med en enskild kan tecknas nu efter att tillägg i tobaksförordningen om att få lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild trätt i kraft den 1 april 2019.