Varför kommer inte unika identitetsmärkningar levereras fysiskt?

Myndigheten har genomfört en marknadsanalys och därefter bedömt att det inte finns behov av att ställa krav på att id-utfärdaren ska erbjuda fysisk leverans av identitetsmärkningar.