Läs mer i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

I regeringens promemoria med förslag till kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (Ds 2018:39) föreslås bl.a. att Folkhälsomyndigheten ska ges möjlighet att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en privat aktör..

I vårt remissvar på denna promemoria har vi lyft fram ett antal oklarheter och bland annat lämnat förslag på alternativ till utformning av lagförslaget. Vi har även påtalat att den snäva tidplan som föreslås innebär en risk för att en id-utfärdare inte finns utnämnd den 6 maj 2019.

Med anledning av regeringens förslag arbetar vi för att en kommande upphandling av en id-utfärdare ska vara möjlig.

Mer information om Folkhälsomyndighetens uppdrag inom spårbarhet och säkerhetsmärkning hittar du här.