Reglerna säger att varje medlemsstat, senast den 20 september 2018, ska informera tillverkare och importörer av tobaksvaror om den eller de kombinationer av äkthetsdetaljer som ska användas vid den säkerhetsmärkning som ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på dess marknad.

På uppdrag av regeringen informerade Folkhälsomyndigheten den 20 september 2018 om det förslag vi tagit fram på äkthetsdetaljer som ska användas vid säkerhetsmärkningen på styckförpackningar med tobaksvaror på den svenska marknaden.

Med utgångspunkt i regeringens intention att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreskriva om utformningen av säkerhetsmärkningen har vi, i väntan på slutligt bemyndigande att meddela föreskrifter, remitterat ett förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror. De regler som föreslås är tänkta att börja gälla den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och för övriga tobaksvaror den 20 maj 2024. Det ger Folkhälsomyndigheten en möjlighet att utvärdera föreskrifterna och deras tillämpning innan de ska börja tillämpas för övriga tobaksvaror.

Mer information om Folkhälsomyndighetens uppdrag inom spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Läs mer

Informationsblad: Förslag på äkthetsdetaljer för säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens analys som ligger till grund för förslaget (PDF, 40 kB)