Tillverkning och import av tobaksvaror

Här hittar du information om de regler i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter och Folkhälsomyndighetens föreskrifter som gäller vid tillverkning och import av tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten utför tillsyn

Folkhälsomyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för att utföra sin tillsyn. Folkhälsomyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning.

Krav på tillverkare och importörer av tobaksvaror

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan