Förpackning avseende cigaretter och rulltobak

Det finns minimikrav på antalet cigaretter och mängd tobak i rulltobak som förpackningarna ska innehålla vid försäljning. Det ställs också krav på typ av förpackning.

Cigaretter

Minsta antal cigaretter per förpackning

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. Cigaretter får inte tillhandahållas konsumenter i Sverige i ett mindre antal. (5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter)

Förpackningsmaterial och utformning

Styckförpackningar med cigaretter ska

  • vara rätblocksformade.
  • bestå av kartong eller mjukt material.

Förpackningen får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att de har öppnats för första gången, annat än genom att ha ett vikbart lock eller ett fällbart lock som är fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart lock eller ett fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen. (3 kap. 2 § förordningen om tobak och liknande produkter)

Rulltobak

Minsta mängd tobak per förpackning

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. Rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter i Sverige med mindre mängd tobak än 30 gram. (5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter)

Förpackningsutformning

Styckförpackningar med rulltobak ska antingen ha:

  • rätblocksform
  • cylinderform
  • formen av en påse.

(3 kap. 2 § förordningen om tobak och liknande produkter)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan