Definitioner

  • Vad avses med elektroniska cigaretter?

    Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank (1 kap. 3 § 1 lagen om tobak och liknande produkter).

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:45

Produktanmälan

Krav på produkterna, medföljande information och presentation

Handel m.m.

Övrigt