Definitioner

  • Vad avses med påfyllningsbehållare?

    Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. (1 kap. 3 § 2 lagen om tobak och liknande produkter)

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:45

Produktanmälan

Krav på produkterna, medföljande information och presentation

Handel m.m.

Övrigt