Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för den information som tillverkare och importörer anmäler till oss via EU:s webbportal för ingrediensrapportering EU-CEG, gällande ingredienser i elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden.

Avgiftsskyldigheten för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller för de produktanmälningar som gjorts från och med den 15 november 2017.

Du som anmäler elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala avgift för varje märke och typ:

  • första gången en produkt anmäls
  • vid återlansering av en tidigare återkallad produkt
  • när en ny anmälan inkommer på en produkt som tidigare varit avvisad
  • om sammansättningen av en anmäld produkt ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter (väsentlig ändring).

Produktanmälan utan erlagd avgift kommer att avvisas, vilket betyder att produkten inte får säljas på den svenska marknaden.

Såhär betalar du en avgift

Vi skickar en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda.

Om betalning inte kommit myndigheten tillhanda inom 30 dagar från det att myndigheten har anvisat hur betalningen ska ske får produktanmälan avvisas. Om produktanmälan avvisas innebär det att produkten inte får tillhandahållas på den svenska marknaden.

Vi hämtar kontaktuppgifter till tillverkare och importörer, samt information om vilka produkter som har anmälts, från EU-CEG. Det är därför viktigt att uppgifterna i EU-CEG är kompletta och korrekta, inklusive kontaktuppgifter som e-postadress och postadress.

Hur stor är avgiften?

Avgiften är:

  • 3 000 kronor första gången en produkt blir anmäld, återlanserad eller inkommer med en ny anmälan efter att produkten har varit avvisad
  • 2 500 kronor för varje anmälan av en väsentlig ändring av en produkt.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.