Undantag från krav på tillstånd

Lyssna

Gamma-butyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD) kan vara nödvändiga att använda i industriell tillverkning. Därför finns undantag från kravet på tillstånd i vissa fall. Syftet är att underlätta för industrin och ändå behålla kontrollen över substanserna.

Undantaget gäller i vissa fall

Undantag för kravet på tillstånd gäller din verksamhet om den:

  • hanterar beredningar som innehåller GBL eller 1,4-BD för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål, och
  • uppfyller kraven om att GBL och 1,4-BD inte lätt kan användas eller utvinnas genom metoder som är lätt tillämpliga eller ekonomiskt fördelaktiga.

Det är du som hanterar beredningen som har ansvar för att bedöma och styrka om den uppfyller kraven för undantag. Exempelvis kan denatureringar vara undantagna, om de uppfyller ovanstående krav.

För att ta reda på om undantaget gäller för din verksamhet, bör du läsa föreskrifterna om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor i sin helhet.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor FoHMFS 2014:3

Om verksamheten inte uppfyller kraven, ansöker du om tillstånd enligt anvisningarna: Ansökan om tillstånd för att hantera hälsofarliga varor

Bakgrunden till våra föreskrifter

Folkhälsomyndigheten har ansvaret för tillståndsgivning, tillsyn och föreskrifter, i enlighet med lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

För att underlätta för industrier, som måste använda vissa reglerade substanserna i tillverkningen, har vi utfärdat bindande regler (s.k. föreskrifter) om undantag från kravet på tillstånd i vissa fall.

Föreskrifterna syftar till att med bibehållen kontroll underlätta hanteringen av blandningar (beredningar) som innehåller GBL och 1,4-BD. En blandning (beredning) är en blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen. Definitionen följer CLP-förordningen (kemikalieinsektionen.se), en EU-förordning. CLP står för classification, labelling och packaging (klassificering, märkning och förpackning).

CLP-förordningen (kemi.se)

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen.

Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet, men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.