Årlig rapportering av tobaksvaror

Lyssna

Du som tillverkar eller importerar tobaksvaror ska årligen lämna information om tobaksvarorna till oss, bland annat de svenska försäljningsvolymerna samt tillgängliga marknadsundersökningar och studier.

Vad ska rapporteras och när

Du som tillverkar och importerar tobaksvaror ska senast den 31 januari varje år, avseende föregående år, lämna följande information om tobaksvaran till oss via EU-CEG:

  • tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller ingredienser och utsläpp,
  • sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar som du utför i samband med lanseringen av nya produkter,
  • den svenska försäljningsvolymen efter varumärke och produktsort, i styck eller kilo.

Uppgifter om tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier som redan rapporterats till oss, behöver inte rapporteras på nytt varje år.

Observera att Nya tobaksvaror (novel tobacco products) omfattas av ytterligare årliga rapporteringskrav.

Avgift för årlig rapportering av tobaksvaror

Den som lämnar uppgifter om den årliga rapporteringen av tobaksvaror ska betala en avgift för varje märke och typ. Denna avgift är:

  • 12 000 kronor för cigaretter,
  • 6 000 kronor för rulltobak,
  • 1 000 kronor för tobak för användning i munnen,
  • 1 500 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak eller tobak för användning i munnen.

Vi kommer att skicka ut en betalningsanvisning till er för denna rapportering. På betalningsanvisningen framgår det hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Om reglerna inte följs

Endast tobaksvaror som uppfyllt den årliga rapporteringsskyldigheten får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Vi får meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Läs mer

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.