Vad ska rapporteras och när

Senast den 31 januari varje år ska du som tillverkare eller importör lämna nedanstående information om tobaksvaran till oss via EU:s webbportal för ingrediensrapportering EU-CEG. De uppgifter du lämnar avser föregående år.

Du ska lämna uppgifter om:

  • tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar
  • studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller ingredienser och utsläpp
  • sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar som du som tillverkare eller importör utför i samband med lanseringen av nya produkter
  • den svenska försäljningsvolymen, i styck eller kilo.

Uppgifterna om tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar, och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser som redan rapporterats till oss, ska inte rapporteras på nytt varje år.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.