Ingrediensrapportering som genererar avgifter

Vi tar ut avgifter för rapportering av ingredienser i tobaksvaror. Denna rapportering sker till oss via EU:s webbportal för ingrediensrapportering, EU-CEG, av tobaksvarans tillverkare eller importör.

Du som lämnar uppgifter om tobaksvaror ska betala avgift för varje märke och typ:

 • Första gången en tobaksvara rapporteras på den svenska marknaden.
 • När en tobaksvara rapporteras som återlanserad på den svenska marknaden efter att den varit återkallad från denna marknad.
 • Vid en väsentlig ändring av en tobaksvara, det vill säga när sammansättningen av en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter.
 • Vid den årliga rapporteringen av svensk försäljningsvolym, marknadsundersökningar, studier m.m.

Avgiftsnivåer

Avgiften första gången en tobaksvara rapporteras till Sverige, vid återlansering av en tobaksvara eller vid rapportering av en väsentlig ändring är:

 • 21 200 kronor för cigaretter,
 • 17 200 kronor för rulltobak,
 • 13 200 kronor för tobak för användning i munnen,
 • 13 600 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Avgiften för den årliga rapporteringen av tobaksvaror är:

 • 23 000 kronor för cigaretter,
 • 21 500 kronor för rulltobak,
 • 900 kronor för tobak för användning i munnen,
 • 2 700 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Betalning av avgifterna

Vi skickar en betalningsanvisning till dig vid rapporteringen. På betalningsanvisningen framgår det hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Aktuella kontaktuppgifter i EU-CEG

Vi hämtar kontaktuppgifter om tillverkare och importörer från EU-CEG. Det är därför viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekt angivna kontaktuppgifter, exempelvis fungerande e-postadress och fullständigt angiven postadress.

Läs mer

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.