Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för den information du, som tillverkare eller importör av tobaksvaror, rapporterar till oss via EU:s webbportal för ingrediensrapportering EU-CEG gällande ingredienser i tobaksvaror som du avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden.

EU-CEG

Avgiftsskyldigheten för tobaksvaror gäller för de rapporteringar som gjorts från och med den 1 augusti 2017.

Du som lämnar uppgifter om tobaksvaror ska betala avgift för varje märke och typ:

 • första gången en tobaksvara rapporteras
 • vid återlansering av en tidigare återkallad tobaksvara
 • om sammansättningen av en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter (väsentlig ändring)
 • vid den årliga rapporteringen av försäljningsvolymer, marknadsundersökningar, studier m.m. som sker till oss.

Så här betalar du en avgift

Vi skickar en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Vi hämtar kontaktuppgifter till tillverkare och importörer, samt information om vilka tobaksvaror som har rapporterats, från EU-CEG. Det är därför viktigt att uppgifterna i EU-CEG är kompletta och korrekta, inklusive kontaktuppgifter om e-postadress och postadress.

Hur stor är avgiften?

Avgiften första gången en tobaksvara rapporteras, återlanseras eller rapporterar en väsentlig ändring är:

 • 21 200 kronor för cigaretter
 • 17 200 kronor för rulltobak
 • 13 200 kronor för tobak för användning i munnen
 • 13 600 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Avgiften för den årliga rapporteringen av tobaksvaror är:

 • 23 000 kronor för cigaretter
 • 21 500 kronor för rulltobak
 • 900 kronor för tobak för användning i munnen
 • 2 700 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.