Vi tar ut avgifter för den information som du, som tillverkare eller importör av tobaksvaror, rapporterar till oss via EU:s webbportal för ingrediensrapportering EU-CEG om ingredienser i tobaksvaror som du avser att tillhandahålla konsumenter i Sverige.

Avgifterna gäller för de rapporteringar som har gjorts (även återkallade tobaksvaror) från och med den 1 augusti 2017.

Den som lämnar uppgifter om tobaksvaror ska betala avgift för varje märke och typ:

 • första gången uppgifterna lämnas till oss på Folkhälsomyndigheten
 • om sammansättningen av en rapporterad tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter
 • vid den årliga rapporteringen av marknadsundersökningar, studier m.m. som sker till oss.

Så här betalar du en avgift

Vi skickar en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Vi hämtar kontaktuppgifter till tillverkare och importörer, samt information om vilka tobaksvaror som har anmälts och rapporterats, från EU-CEG. Det är därför viktigt att uppgifterna i EU-CEG är kompletta och korrekta, inklusive kontaktuppgifter om e-postadress och postadress.

Hur stor är avgiften?

Avgiften första gången en tobaksvara rapporteras samt vid varje rapporterad väsentlig ändring är:

 • 21 200 kronor för cigaretter
 • 17 200 kronor för rulltobak
 • 13 200 kronor för tobak för användning i munnen
 • 13 600 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Avgiften för den årliga rapporteringen av tobaksvaror är:

 • 23 000 kronor för cigaretter
 • 21 500 kronor för rulltobak
 • 900 kronor för tobak för användning i munnen
 • 2 700 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.