Maxgränser för utsläpp

Högsta tillåtna gränsvärde för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller tillhandahålls på den svenska marknaden är per cigarett:

  • tjära – 10 mg,
  • nikotin – 1 mg,
  • kolmonoxid – 10 mg.

Rapportering och verifiering av gränsvärden för utsläpp

Halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår från utsläpp från cigaretter ska rapporteras samtidigt som cigaretternas ingredienser rapporteras. Mätningarna av dessa utsläpp som rapporteras in ska vara verifierade av ett oberoende laboratorium.

Information om ingrediensrapportering för cigaretter

Om reglerna inte följs

Cigaretter som släpper ut mer än maxgränserna, får varken tillverkas i Sverige, tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden eller föras ut till ett land utanför EU.

Vi får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.