Vad är en ny tobaksvara (novel tobacco product)?

En ny tobaksvara (novel tobacco product) är en tobaksvara som inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen, och som har släpps ut på marknaden efter den 19 maj 2014.

Förtydligande

Heated Tobacco Product (HTP) tillhör typ ny tobaksvara. HTP som säljs utan tobaksstickor, dvs. endast försäljning av själva enheten, omfattas inte av anmälningsskyldigheten.

Vem ansvarar för att anmäla den nya tobaksvaran?

Det är tillverkare och importörer som ansvarar för anmälan av innehållet i den nya tobaksvaran. Ansvarsfördelningen mellan tillverkare och importör är densamma som vid ingrediensrapportering för tobaksvaror.

Vad ska anmälan innehålla och när ska det ske?

Anmälan av en ny tobaksvara ska lämnas till oss via EU-CEG senast sex månader innan den nya tobaksvaran tillhandahålls konsumenter i Sverige. Anmälan ska innehålla:

  • uppgifter om ingredienser och kvantiteter i den nya tobaksvaran,
  • beskrivning av den nya tobaksvaran och bruksanvisningar,
  • tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp,
  • tillgängliga studier med sammanfattningar, kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare, och
  • annan tillgänglig och relevant information, inklusive en analys av riskerna och fördelarna med varan, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande av konsumtionen av tobak, de förväntade effekterna vad gäller påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner.

Årlig rapportering

Som tillägg till den årliga rapporteringen av tobaksvaror ska följande nya eller uppdaterade uppgifter om den nya tobaksvaran årligen, senast den 31 januari för föregående år, lämnas till oss via EU-CEG:

  • Tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp.
  • Tillgängliga studier med sammanfattningar och kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare.
  • Annan tillgänglig och relevant information, inklusive en analys av riskerna och fördelarna med varan, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande av konsumtionen av tobak, de förväntade effekterna vad gäller påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner.

Övriga regler

Förutom anmälan och årlig rapportering omfattas nya tobaksvaror även av ytterligare krav i denna lag. Exempelvis ska förpackningar till tobaksvarorna vara försedda med hälsovarningar.

Om reglerna inte följs

Endast nya tobaksvaror som har anmälts till oss och som följer lagens regler får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Läs mer

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.