En ny tobaksvara är en tobaksvara som inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen, och som har släpps ut på marknaden efter den 19 maj 2014.

En ny tobaksvara omfattas såväl av reglerna för rapportering av tobaksvaror och av reglerna om märkning och förpackning av tobaksvaror.

Vem ansvarar för att rapportera in uppgifter?

Det är tillverkare och importörer som ansvarar för rapporteringen och ansvarsfördelningen är densamma som beskrivs under Ingrediensrapportering för tobaksvaror.

En ny tobaksvara som inte har anmälts till oss får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Vad ska rapporteras?

Anmälan av en ny tobaksvara ska innehålla

  • uppgifter om ingredienser och kvantiteter i den nya tobaksvaran, se ingrediensrapportering,
  • beskrivning av den nya tobaksvaran och bruksanvisningar,
  • tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp och
  • tillgängliga studier med sammanfattningar, kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare.
  • annan tillgänglig och relevant information, inklusive en analys av riskerna och fördelarna med varan, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande av konsumtionen av tobak, de förväntade effekterna vad gäller påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner.

Uppgifterna rapporteras via EU-gemensamma webbportalen EUCEG.

Årlig rapportering

Förutom den årliga rapporteringen som nämns under Årlig rapportering av tobaksvaror ska följande nya eller uppdaterade uppgifter årligen lämnas till oss:

  • Tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp.
  • Tillgängliga studier med sammanfattningar och kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare.
  • Annan tillgänglig och relevant information, inklusive en analys av riskerna och fördelarna med varan, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande av konsumtionen av tobak, de förväntade effekterna vad gäller påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner.

Uppgifterna rapporteras via EU-gemensamma webbportalen EUCEG.

Rapporteringstidpunkter

  • Anmälan av en ny tobaksvara ska anmälas senast sex månader innan en ny tobaksvara tillhandahålls konsumenter i Sverige.
  • Årlig rapportering ska ske varje år, senast den 31 januari för föregående år.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.