Otillåtna tillsatser i tobaksvaror (gäller inte snus)

Tobaksvaror, förutom snus som är undantaget, som tillhandahålls på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Ytterligare begränsningar av tillsatser i tobaksvaror (gäller inte snus)

Vi kan förbjuda en tobaksvara, förutom snus som är undantaget, om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av tobaksvaran.

Snus och tuggtobak regleras även i livsmedelslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen reglerar även snus och tuggtobak. Kontakta Livsmedelsverket om du har ytterligare frågor om denna reglering.

Livsmedelsverket

Otillåtna tillsatser i delar till cigaretter och rulltobak

Delar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigarettens eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet. Med delar till cigaretter och rulltobak avses exempelvis:

  • filter,
  • papper,
  • förpackningar, och
  • kapslar.

Nikotin eller tobak får inte förekomma i delar till cigaretter och rulltobak

Filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla tobak eller nikotin.

Om reglerna inte följs

Tobaksvaror som innehåller otillåtna tillsatser får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Vi får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.