Tobaksvaror som finns på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Ytterligare begränsningar av tillsatser

Vi kan förbjuda en tobaksvara om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av tobaksvaran.

Snus är undantaget ovanstående regler. Däremot finns ytterligare reglering för tillsatser i snus i Livsmedelsverkets föreskrifter.

Otillåtna tillsatser i delar till cigaretter och rulltobak

Delar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigarettens eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet. Med delar till cigaretter och rulltobak avses exempelvis:

  • filter
  • papper
  • förpackningar
  • kapslar.

Nikotin eller tobak i delar till cigaretter och rulltobak

Filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla tobak eller nikotin.

Om reglerna inte följs

Tobaksvaror som innehåller tillsatser som är förbjudna får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Folkhälsomyndigheten får meddela förelägganden och förbud om reglerna för tillsatser i tobaksvaror inte följs. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.