Produktkrav på rulltobak

Lyssna

Rulltobak som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav. Exempelvis får produkterna inte ha en karakteristisk smak och styckförpackningar ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.

Produktkrav

Produktkraven reglerar rulltobakens innehåll och förpackning. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav.

Innehållskrav

Rulltobak som tillhandahålls på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.
  • Smaktillsatser i delar, exempelvis filter, papper, förpackningar, och kapslar, till rulltobak eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av rulltobakens doft, smak eller rökintensitet.
  • Tobak eller nikotin i filter, papper och kapslar till rulltobak.

Vi kan förbjuda tillhandahållandet av rulltobak om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser än de otillåtna tillsatserna i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av produkten.

Förbud mot rulltobak med karakteristisk smak

Rulltobak med karakteristisk smak får inte tillhandahållas på den svenska marknaden. Karakteristisk smak är en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot rulltobak med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att du som tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Det finns en beslutad ordning inom EU för att bedöma om rulltobak har karakteristisk smak.

Determination of characterising flavours in tobacco products (health.ec.europa.eu)

Förpackningskrav

En styckförpackning med rulltobak ska:

  • Innehålla tobak som väger minst 30 gram.
  • Vara rätblocksformade eller cylinderformade eller ha formen av en påse.