Du som säljer tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan. När du lämnar in din ansökan har kommunen möjlighet att ta ut en ansökningsavgift.

Du kan läsa mer om de nya reglerna för försäljning av tobaksvaror i informationsbladen nedan: