Produktkrav

Observera att produktkraven börjar gälla 1 januari 2023.

Du som är tillverkare eller importör av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav. Observera att du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter också har ett ansvar för att de produkter som säljs i din butik eller på din webbplats uppfyller produktkraven.

Det finns ingen ytterligare reglering gällande produktinnehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter i förordning eller föreskrifter. Om det beslutas om ytterligare reglering kommer vi informera om detta.

Märkningskrav

Observera att krav på hälsovarningar och innehållsdeklaration samt förbud mot viss märkning börjar gälla 1 januari 2023.

Märkningskrav avser att förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska vara försedda med hälsovarningar och innehållsdeklaration samt att viss märkning på förpackningar och själva produkten är otillåten. Med förpackningar avses både styck- och ytterförpackningar.

Observera att du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter också har ett ansvar för att de produkter som säljs i din butik eller på din webbplats uppfyller märkningskraven.

Hälsovarningar på förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekta hälsovarningar.

Det finns ingen ytterligare reglering om hur en hälsovarning ska utformas och återges i förordning eller föreskrifter. Om det beslutas om ytterligare reglering kommer vi informera om detta.

Innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med en innehållsdeklaration. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har en korrekt innehållsdeklaration.

Det finns ingen ytterligare reglering gällande innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration i förordning eller föreskrifter. Om det beslutas om ytterligare reglering kommer vi informera om detta.

Otillåten märkning på tobaksfria nikotinprodukter och dess förpackningar

Märkningen på den tobaksfria nikotinprodukten eller på produktens förpackningar får inte:

  • antyda att en viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter, eller
  • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Ytterligare produkt- och märkningskrav

Eftersom tobaksfria nikotinprodukter bland annat innehåller nikotin kan produkterna även omfattas av bestämmelser i såväl CLP- som Reach-förordningen. CLP-förordningen innehåller bland annat regler för märkning. Reach-förordningen handlar bland annat om begränsningar av kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen har ansvar för dessa två förordningar. Om du har frågor om CLP- eller Reach-förordningen bör du kontakta Kemikalieinspektionen (kemi.se) .

Från och med 1 januari 2023 jämställs snusliknande produkter med livsmedel. Exempelvis kan snusliknande produkter vara tobaksfria nikotinprodukter som används på ett sätt som motsvarar snus som består av tobak. Det kan innebära ytterligare produkt- och märkningskrav på de snusliknande produkterna. Har du frågor om livsmedel bör du kontakta Livsmedelsverket (livsmedelsverket.se)

Läs mer

Kemikalieinspektionens sida om CLP-förordningen (kemi.se)
Kemikalieinspektionens sida om Reach-förordningen (kemi.se)