På webbsidorna nedan får du veta hur konsumtionen av alkohol, användningen av tobaks- och nikotinprodukter, användningen av narkotika och dopning samt spel om pengar ser ut. Denna kunskap är central för det förebyggande arbetet mot ohälsa och andra negativa konsekvenser kopplade till ANDTS.