• Totalkonsumtion av alkohol visar den totala mängden alkohol som i genomsnitt har anskaffats per person och år. Anskaffning beräknas genom registrerad och oregistrerad försäljning.
  Registrerad försäljning inkluderar:

  • Systembolaget
  • Restauranger
  • Livsmedelsbutiker

  Oregistrerad försäljning inkluderar:

  • Resandeinförsel
  • Smugglad alkohol
  • Hemtillverkning
  • Köp via internet

  Uppdaterad: 2022-02-14 10:52

  Direktlänk till frågan
 • I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) mäter Folkhälsomyndigheten riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 16–84 år med hjälp av screeninginstrumentet AUDIT-C. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 12 månaderna. Gränsvärdet för riskkonsumtion är totalt fem poäng för kvinnor och sex poäng för män.

  I Monitormätningarna mäter Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 17–84 år genom en kombination av två olika variabler. Gränsvärdet för riskkonsumtion definieras som i genomsnitt minst 9 standardglas (kvinnor) respektive 14 standardglas (män) i veckan, eller minst ett dryckestillfälle med intensivkonsumtion per månad. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 30 dagarna.

  Uppdaterad: 2022-02-14 10:53

  Direktlänk till frågan
 • Intensivkonsumtion anger konsumtion av en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle. I HLV definieras intensivkonsumtion som att en gång per månad eller oftare ha druckit sex standardglas (72 gram alkohol) eller mer vid ett och samma tillfälle under de senaste 12 månaderna.

  I Monitormätningen och i drogvaneundersökningen bland skolelever definierar CAN intensivkonsumtion som att ha druckit minst en flaska vin, eller motsvarande mängd ren alkohol av andra drycker, minst en gång under de senaste 30 dagarna (Monitormätningen) respektive minst en gång per månad under de senaste 12 månaderna (Skolelevers drogvanor).

  Uppdaterad: 2022-02-14 10:53

  Direktlänk till frågan
 • Högkonsumtion anger konsumtion av en stor mängd alkohol, oavsett om det skett vid ett tillfälle eller utspritt under veckan. I drogvaneundersökningen bland skolelever definieras högkonsumtion som att i genomsnitt ha druckit minst 9 standardglas (flickor) respektive 14 standardglas (pojkar) alkoholhaltig dryck per vecka under de senaste 12 månaderna.

  Uppdaterad: 2022-02-14 10:53

  Direktlänk till frågan
 • Berusningsdrickande. I undersökningen Skolbarns hälsovanor får elever i 11-, 13- och 15-årsåldern besvara frågan "Har du någonsin druckit så mycket alkohol att du blivit riktigt full?".

  Uppdaterad: 2022-02-14 10:53

  Direktlänk till frågan