Det finns huvudsakligen tre anledningar till användning:

  • Användaren vill förbättra sin fysiska prestationen genom bättre styrka, kraft, snabbhet, ökad muskelstorlek och explosivitet.
  • Användaren önskar förändra sitt utseende och få mer framträdande muskler.
  • Användaren vill eftersträva ökad respekt genom större kroppsvolym och ökad styrka.

Det är vanligt att de som använder dopningsmedel ”kurar”. Det vill säga intar dopningsmedlen under en viss tid med efterföljande uppehåll, men det förekommer även kontinuerligt bruk. Normalt genomför man 2–3 kurer per år. En kur varar vanligen 6–12 veckor, sedan håller man uppgör man ett uppehåll 6–12 veckor innan en ny kur påbörjas. De som kombinerar dopning med träning tillämpar vanligen ett kurande som innefattar ett dagligt schema. Kurerna påbörjas med små doser för att successivt byggas upp till större. Mot slutet av varje kur trappas doserna ned.