Utvecklingen av narkotikabruket

Lyssna

Hur ser narkotikaanvändningen ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om användning av narkotika i befolkningen, i olika grupper och bland unga. Du finner även information om narkotikasituationen i Europa och världen.

 • Nationella befolkningsstudier

  De kunskaper som finns i dag om narkotikabruket i befolkningen kommer från enkät- och intervjuundersökningar. Cannabis är den typ av narkotika som har studerats regelbundet. Flera undersökningar visar att användningen av cannabis har ökat under 2000-talet.

 • Narkotikabruk bland unga

  Elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabilt de senaste 20 åren, men brukar variera något från år till år. Samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket.

 • Problematiskt narkotikabruk

  År 2007 uppskattades nästan 30 000 personer i Sverige ha ett problematiskt narkotikabruk. Den första skattningen av antalet individer med problematiskt narkotikabruk genomfördes 1967, och därefter har nationella skattningar genomförts 1979, 1992, 1998 och 2007.

 • Narkotikasituationen i Europa och världen

  Tillgången till narkotika är fortsatt hög i Europa och under 2020 rapporterades omkring 1 miljon narkotikabeslag. Cannabis var den vanligaste drogen som beslagtogs. Globalt har syntetiska droger och narkotikaklassade läkemedel ökat under de senaste 10 åren och nya psykoaktiva substanser som uppkommer utgör en allt större utmaning.

 • Vanligare att använda narkotika i grupper med låg socioekonomisk position

  Personer som använder narkotika har ofta lägre utbildning, lägre inkomst och står utanför arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. De och deras närstående rapporterar också sämre hälsa än resten av befolkningen.

 • Användning, köp och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk

  Narkotika används ofta för rusets eller för nöjes skull, men även av sociala skäl eller som självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Stigmatisering och oro för straff upplevs som hinder för personer som använder narkotika att söka och få vård. Dessa resultat är baserade på Sveriges deltagande i Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.