• I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) mäter Folkhälsomyndigheten riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 16–84 år med hjälp av screeninginstrumentet AUDIT-C. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 12 månaderna. Gränsvärdet för riskkonsumtion är totalt fem poäng för kvinnor och sex poäng för män.

    I Monitormätningarna mäter Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) riskkonsumtion av alkohol i befolkningen 17–84 år genom en kombination av två olika variabler. Gränsvärdet för riskkonsumtion definieras som i genomsnitt minst 9 standardglas (kvinnor) respektive 14 standardglas (män) i veckan, eller minst ett dryckestillfälle med intensivkonsumtion per månad. Frågorna refererar till konsumtionen de senaste 30 dagarna.

    Uppdaterad: 2020-05-20 16:10

    Direktlänk till frågan