• Högkonsumtion anger konsumtion av en stor mängd alkohol, oavsett om det skett vid ett tillfälle eller utspritt under veckan. I drogvaneundersökningen bland skolelever definieras högkonsumtion som att i genomsnitt ha druckit minst 9 standardglas (flickor) respektive 14 standardglas (pojkar) alkoholhaltig dryck per vecka under de senaste 12 månaderna.

    Uppdaterad: 2020-05-20 16:10

    Direktlänk till frågan