EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) presenterar årligen en överblicksbild av den europeiska narkotikasituationen.

FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) publicerar årligen en undersökning av narkotikasituationen globalt sett.

Folkhälsomyndigheten bidrar till båda dessa rapporter genom att samla in och bearbeta nationella data.

Narkotikasituationen i Europa

Europeisk narkotikarapport 2019 ger en översiktsbild av den europeiska narkotikasituationen. Rapporten behandlar såväl försäljning och användning av narkotika som folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder för att bekämpa narkotika. Några siffror från rapporten 2019:

  • 96 miljoner, drygt en tredjedel av befolkningen i EU i åldern 15–64 år, har använt narkotika någon gång i livet.
  • 91 miljoner har använt cannabis.
  • 18 miljoner har använt kokain.
  • 14 miljoner har använt MDMA (ecstasy).
  • 12 miljoner har använt amfetaminer.

Omkring 1 procent av alla vuxna (15–64 år) i EU använder cannabis dagligen eller nästan dagligen, enligt uppskattningar. Under 2017 inledde omkring 155 000 personer i Europa behandling för problem kopplade till cannabis.

Användningen av nya psykoaktiva substanser verkar allmänt vara begränsad. Samtidigt fortsätter nya droger att uppkomma, och vid slutet av 2018 övervakade EMCDDA mer än 730 substanser i sitt varningssystem, Early Warning System (EWS). Under 2018 anmäldes 55 nya substanser till EWS – drygt en ny substans i veckan. Detta är dock en kraftig minskning från den högsta noteringen 2014, när 101 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången.

Den europeiska marknaden består av både importerad och inhemskt producerad narkotika. Försäljningen sker fortfarande främst via direktkontakt mellan leverantörer och konsumenter, men mobil teknik och kryptering utnyttjas alltmer.

Internetförsäljning av olaglig narkotika utgör fortfarande en relativt liten del av den totala marknaden, men har ökat i betydelse de senaste åren. Försäljningen sker på både den öppna webben och det krypterade nätverket darknet. Övervakning av internetförsäljningen är därmed ett viktigt område att följa.

Narkotikasituationen i världen

I UNODC:s World Drug Report 2019 uppskattas att 271 miljoner, eller 5,5 procent, av alla 15–64-åringar använt någon form av narkotika under 2017.

Den narkotika som används mest är cannabis – cirka 188 miljoner hade använt drogen under 2017. Dock finns det stora nationella variationer i vilken typ av narkotika som är vanligast, och många använder fler än en substans. I Nordamerika och Europa ses bland annat tecken på att fler använder kokain. Det noteras även att fler använder läkemedel utanför läkares förskrivning. Även illegal användning av opioider orsakar problem världen över, och 2017 var två tredjedelar av alla narkotikarelaterade dödsfall kopplade till opioider.

Det finns skillnader i användning mellan könen, och globalt använder män mer narkotika än kvinnor. Män och kvinnor använder också olika slags narkotika. Män använder oftare cannabis, kokain och amfetaminer, medan kvinnor oftare använder läkemedel utanför läkares ordination, som opioider och lugnande medel.

Drygt 35 miljoner personer uppskattas leva med ett problematiskt bruk, missbruk eller beroende. Detta motsvarar 0,7 procent av alla 15–64-åringar. Andelen har varit stabil sedan 2009.

Rapporten visar även på en narkotikamarknad i förändring, med till exempel en ökad produktion av kokain. Detta syns också i att större kvantiteter av drogen beslagtas. Under 2017 beslagtogs 1 275 ton kokain, den största mängden sedan UNODC började samla in data. Marknaden för narkotika innefattar nu inte heller bara de mer traditionella drogerna som kokain och heroin, utan också nya psykoaktiva substanser, till exempel fentanylanaloger.