Statistik om spelande, omsättning och spelproblem kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. På spelprevention.se hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Du hittar också statistik för respektive län i Sverige.

Statistik om spelande och spelproblem

Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) är en långsiktig befolkningsstudie som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Folkhälsomyndigheten ansvarar för studien som genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs