Vi bidrar till ett kunskapsbaserat ANDTS-arbete genom att sammanställa statistik från undersökningar och register och göra kunskapssammanställningar av forskning på områdena. Vi uppdrar även åt externa forskare att sammanställa litteraturöversikter över befintlig forskning och att göra analyser av insamlat material och tillgängliga register.

Publikationen "Kunskapsbaserat ANDT-arbete" samlar kunskapsstöd inom ANDT-området. I rapporten finns länkar till publicerat material.

Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016–2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området

Kunskap om ANDTS tillgängliggör vi förutom genom rapporter och faktablad även genom seminarier och webbinarier.